Vecka 20: Bokförsäljningen ökar tack vare stark internetbokhandel

Vecka 20: Bokförsäljningen ökar tack vare stark internetbokhandel

Den totala försäljningen fortsätter stiga under vecka 20, tack vare att internetbokhandeln ökar. Fysisk bokhandel fortsätter att minska. 

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 20

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.

Fysisk bokhandel är den försäljningskanal som drabbats hårdast av Coronapandemin. Under vecka 11-20 2020 jämfört med samma period 2019 minskade fysisk bokhandel med på 35,4 procent, följt av dagligvaruhandeln som minskat sin försäljning med 15,2 procent. Internetbokhandel/bokklubbar har istället ökat med 12,4 procent under denna period. Sammantaget har Coronapandemin hittills orsakat en total försäljningsnedgång motsvarande 4,5 procent. Det ska dock läggas märke till att digitala abonnemangstjänster ännu inte ingår i detta underlag.

Statistiken för vecka 20 2020 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar med motsvarande 22,8 procent, jämfört med samma vecka 2019. Detta kan jämföras mot vecka 19 2020 där försäljningen minskade med 35,5 procent. Internetbokhandeln/ bokklubbar visade en försäljningsökning om 37,7 procent under vecka 20.

Sammanfattningsvis märks en viss kanalförskjutning från fysisk butiksmiljö till internetbokhandel under Coronapandemin. Rapporter tyder på att variationen också inom försäljningsleden är stora. Det finns enskilda fysiska boklådor som drabbats både mycket mer och mycket mindre än genomsnittet för försäljningskanalen. Under vecka 11-20 har bokförsäljningen i fysisk bokhandel minskat med 35,4 procent. Dagligvaruhandeln har minskat sin bokförsäljning under samma period med 15,2 procent. 

Försäljningsutvecklingen under vecka 11 till 20 sammantaget:

  • I fysisk bokhandel har försäljningen minskat med 35,4 procent under vecka 11–20 2020 jämfört med samma period förra året.
  • I dagligvaruhandeln har försäljningen minskat med 15,2 procent perioden vecka 11–20 2020 jämfört med samma period förra året.
  • Internetbokhandeln/bokklubbar ökade försäljningen med 12,4 procent under vecka 11–20 jämfört med samma period förra året.
  • Totalt minskade bokförsäljningen med 4,5 procent under vecka 11–20 jämfört med samma period förra året.

Försäljningsutvecklingen vecka 19 2020 respektive 20 2020:

  • En jämförelse av försäljningen under vecka 19 2020 respektive vecka 20 2020 visar att internetbokhandel/bokklubbar ökande stort för femte veckan i rad. Fysisk bokhandel minskade mindre under vecka 20 2020 jämfört med vecka 19 2020. Dagligvaruhandeln ökade under vecka 20 2020 och minskade under vecka 19 2020.
  • I fysisk bokhandel minskade försäljningen med 22,8 procent under vecka 20 2020, jämfört med 35,5 procent vecka 19 2020.
  • I dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 17,7 procent under vecka 20 2020, jämfört med en minskning på 9,5 procent under vecka 19 2020.
  • I internetbokhandel/bokklubbar ökade försäljningen vecka 20 2020 med 37,7 procent jämfört med en ökning motsvarande 25,0 procent under vecka 19 2020.
  • Totalt ökade försäljningen vecka 20 2020 med 17,7 procent jämfört med en ökning på 3,6 procent under vecka 19 2020.

Om denna statistikrapport

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker för kanalerna fysisk bokhandel, internetbokhandel/bokklubbar och dagligvaruhandel så länge Coronapandemin pågår. Bokinfo publicerar motsvarande information på daglig basis åtkomlig för alla med access.

Statistiken är baserad på den försäljning som är inrapporterad den 22 maj. Tabeller för tidigare veckoförsäljning återspeglar den data som vid tillfället fanns i systemet och uppdateras inte om någon aktör skulle efterregistrera försäljning. Försäljningsstatistiken som presenteras på årsbasis, där också digitala abonnemangstjänster ingår, uppskattas täcka mer än 80 procent av all försäljning i allmänlitteratur i Sverige. Eftersom digitala abonnemangstjänster inte ingår i denna separata försäljningsstatistik med anledning av Coronakrisen är bortfallet större. Det är värt att notera att bortfallet i övrigt främst består av små, oberoende aktörer i fysisk bokhandel samt försäljning i dagligvaruhandel. 

Läs hela rapporten som pdf här: Bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin - Vecka 20

Rapporterna från de tidigare veckorna hittar du i Faktabanken, under rubriken Veckorapporter.