Nyheter

Nyheter

Ersättning för privatkopiering av ljudböcker från Copyswede

Publicerad 19 oktober 2016

Svenska Förläggare AB har erhållit ersättning från Copyswede avseende år 2014 och 2015. Förlag som ger ut ljudböcker kan göra anspråk på del av ersättningen.

Free Gui Minhai – nytt nätverk för frigivandet av Gui Minhai

Publicerad 13 oktober 2016

Den 17 oktober 2016 har den svenska förläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i ett år. Nu får hans dotter Angela Gui stöd i arbetet för hans frigivande av ett nätverk med svenska och internationella organisationer. De organisationer som är med... Läs mer

Den språkliga mångfalden är stor när det gäller sålda böcker i Sverige

Publicerad 22 september 2016

Färsk statistik visar att den språkliga mångfalden bland sålda böcker i Sverige är överväldigande stor. Engelskan dominerar inte oväntat och som stark tvåa kommer, kanske inte heller oväntat, böcker på arabiska, följt av böcker på spanska, tyska... Läs mer

Försiktig ökning av bokförsäljningen under årets första åtta månader

Publicerad 21 september 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 0,2 procent räknat i kronor under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period föregående år. Den största försäljningskanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 1,5 procent... Läs mer

Förläggareföreningen i upprop mot rasism på Bokmässan

Publicerad 15 september 2016

I en tid när människors lika värde och yttrandefrihet allt oftare ifrågasätts har Förläggareföreningen, och många av medlemsförlagen enskilt, ställt sig bakom ett upprop mot rasism. 

Upphovsrätten på nätet - besvikelse över Kulturministerns rundabordssamtal

Publicerad 7 september 2016

Med anledning av Kultur- och demokratiministerns rundabordssamtal i syfte att stärka upphovsrätten på nätet, har Svenska Förläggareföreningen, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, Sveriges Videodistributörers förening, Rättighetsalliansen,... Läs mer

Svenska Förläggareföreningen stödjer internationella upprop för yttrandefrihet i Turkiet

Publicerad 29 augusti 2016

Den tyska förläggare- och bokhandlareföreningen har idag tillsammans med PEN i Tyskland samt Reportrar utan gränser i Tyskland startat ett upprop till stöd för fängslade kollegor i Turkiet samt för yttrandefrihet i landet.

Varmt välkomna till seminarium om upphovsrättens funktion och betydelse för förlagsbranschen

Publicerad 15 augusti 2016

Onsdagen den 31 augusti kl. 14.30 är Förläggareföreningens medlemmar välkomna att delta i ett seminarium om upphovsrättens funktion och betydelse för förlagsbranschen. 

Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader

Publicerad 23 maj 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig.... Läs mer

Författaren är avgörande för valet av bok och majoriteten köper böckerna de läser

Publicerad 18 maj 2016

Demoskop har på Förläggareföreningens uppdrag genomfört en undersökning bland bokläsande personer bland annat i syfte att ta reda på vilken den viktigaste faktorn är för valet av bok. 

Sidor