Nyheter

Nyheter

Ny rapport om litteraturstödet

Publicerad 8 maj 2013

Den 8 maj lanserade vi vår nya rapport, Litteraturstödet – från kvalitet till behov? Varför infördes litteraturstödet? Det är en av de centrala frågor som vi försöker ge svar på. Vad har hänt med stödet under de snart 40 år det funnits... Läs mer

Välkommen till frukostseminarium: Litteraturstödet – från kvalitet till behov?

Publicerad 11 april 2013

Litteraturstödet har diskuterats ända sedan det infördes 1975. Förändringar av olika slag har genomförts under åren, ofta som följd av någon statlig utredning. Senast är det Litteraturutredningen som tar upp stödet och föreslår begränsningar och... Läs mer

Nu lanserar vi vår nya hemsida

Publicerad 5 april 2013

Här finns analyser, ekonomiska fakta och andra statistiska uppgifter om den svenska och de nordiska bokbranscherna samlade i Faktabanken, branschnyheter, inbjudningar och rapporter. Våra åsikter och ställningstaganden finns samlade i Åsiktsbanken... Läs mer

Läsandets kultur - våra synpunkter på Litteraturutredningens slutbetänkande

Publicerad 25 februari 2013

Förläggareföreningen är mycket kritisk till Litteraturutredningens förslag till ändrade regler för litteraturstödet samt att det totala beloppet för stödet föreslås minskas. Tvärtom skulle litteraturstödet behöva förstärkas ekonomiskt, vilket... Läs mer

Bokrean 2013

Publicerad 14 februari 2013

Den 26 februari är det dags, då startar den stora bokrean. I år kommer nära 1500 olika titlar finnas med och ca 3,5 miljoner särskilt framtagna volymer kommer att distribueras ut till bokhandeln för försäljning. Bokfesten kan börja!

IPRED-ärendet avgjort - ljudboksförlagen fick rätt

Publicerad 21 december 2012

Idag meddelade Högsta domstolen sitt beslut i det s.k. Ipred-ärendet som pågått sedan 1 april 2009, samma dag som den s.k. Ipred-lagen trädde i kraft i Sverige. Beslutet innebär att ljudboksförlagens ansökan om informationsföreläggande beviljats... Läs mer

Bokbranschen skapar unik statistik över bokförsäljningen i Sverige

Publicerad 14 december 2012

Från och med den 1 juni 2013 kommer en helt ny, mycket detaljerad statistik över bokförsäljningen i Sverige att tas fram. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Statistiken kommer att ge... Läs mer

Ny rapport om biblioteken, bokmarknaden och e-böcker

Publicerad 6 december 2012

Biblioteken spelar en viktig roll i samhället. Hur har den rollen förändrats under årens lopp? Och hur har bokmarknaden förändrats? Har biblioteken en annan uppgift idag än de hade då de etablerades i början av förra århundradet? Vi bad professor... Läs mer

Bokmarknaden 2012 - ny rapport

Publicerad 8 november 2012

Tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen publicerar vi nu en rapport, Bokmarknaden 2012. Rapporten behandlar de senaste årens utveckling på bokmarknaden, ger en analys av dagsläget och vilka utmaningar branschen står inför samt ger förslag... Läs mer

Sidor