Nyheter

Nyheter

Den svenska bokexporten 2019 - Något fler kontrakt men minskade intäkter

Publicerad 23 april 2020

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med de litterära agenturerna för andra året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten.

Vecka 15: Den värsta veckan hittills under Coronapandemin

Publicerad 17 april 2020

Statistiken för vecka 15 visar att försäljning i fysisk bokhandel minskar ännu kraftigare än tidigare, motsvarande 44 procent. Även internetbokhanddeln/bokklubbar visade en kraftig försäljningsminskning. Den totala försäljningsminskningen var... Läs mer

Vecka 14: Fortsatt kris i fysisk bokhandel men ökad internetförsäljning

Publicerad 10 april 2020

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per... Läs mer

Vecka 13: Fördjupad kris i fysisk butiksmiljö men något uppåt för internetförsäljning

Publicerad 3 april 2020

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per... Läs mer

Frekventare bokförsäljningsstatistik med anledning av Coronapandemin

Publicerad 27 mars 2020

Coronapandemin ger oroande avtryck i försäljningsstatistiken av böcker, särskilt i fysisk butiksmiljö. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer varje fredag att publicera veckoförsäljning avseende fysiska böcker per... Läs mer

#hemmamedenbok - läskampanj i karantäntider

Publicerad 23 mars 2020

Tillsammans med Svenska Bokhandlareföreningen och Sveriges Författarförbund lanserar vi nu kampanjen #hemmamedenbok. ... Läs mer

Brev till regeringen och tätare publicering av försäljningsstatistik

Publicerad 20 mars 2020

Svenska Förläggareföreningens VD Kristina Ahlinder om vilka åtgärder som vidtas med anledning av Coronapandemin. 

Uppdaterade årstopplistor för 2019

Publicerad 13 mars 2020

Som meddelades den 25 februari 2020 öppnade Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen upp bokförsäljningsstatistiken avseende 2019 för efterregistrering av titlar fram till och med den 6 mars kl. 17.00.

Uppdaterade årstopplistor över 50 verk, i volym och i kronor, avseende 2019 publiceras

Publicerad 25 februari 2020

Mot bakgrund av de diskussioner och de oklarheter som uppstått kring verkstopplistorna för 2019, vilka publicerades den 17 februari, och efter samtal med Claes Ericson, förlagschef på Bookmark Förlag, har Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska... Läs mer

Sidor