Nyheter

Nyheter

Försiktig ökning av bokförsäljningen under årets första åtta månader

Publicerad 21 september 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 0,2 procent räknat i kronor under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period föregående år. Den största försäljningskanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 1,5 procent... Läs mer

Förläggareföreningen i upprop mot rasism på Bokmässan

Publicerad 15 september 2016

I en tid när människors lika värde och yttrandefrihet allt oftare ifrågasätts har Förläggareföreningen, och många av medlemsförlagen enskilt, ställt sig bakom ett upprop mot rasism. 

Upphovsrätten på nätet - besvikelse över Kulturministerns rundabordssamtal

Publicerad 7 september 2016

Med anledning av Kultur- och demokratiministerns rundabordssamtal i syfte att stärka upphovsrätten på nätet, har Svenska Förläggareföreningen, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté, Sveriges Videodistributörers förening, Rättighetsalliansen,... Läs mer

Svenska Förläggareföreningen stödjer internationella upprop för yttrandefrihet i Turkiet

Publicerad 29 augusti 2016

Den tyska förläggare- och bokhandlareföreningen har idag tillsammans med PEN i Tyskland samt Reportrar utan gränser i Tyskland startat ett upprop till stöd för fängslade kollegor i Turkiet samt för yttrandefrihet i landet.

Varmt välkomna till seminarium om upphovsrättens funktion och betydelse för förlagsbranschen

Publicerad 15 augusti 2016

Onsdagen den 31 augusti kl. 14.30 är Förläggareföreningens medlemmar välkomna att delta i ett seminarium om upphovsrättens funktion och betydelse för förlagsbranschen. 

Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader

Publicerad 23 maj 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig.... Läs mer

Författaren är avgörande för valet av bok och majoriteten köper böckerna de läser

Publicerad 18 maj 2016

Demoskop har på Förläggareföreningens uppdrag genomfört en undersökning bland bokläsande personer bland annat i syfte att ta reda på vilken den viktigaste faktorn är för valet av bok. 

Eva Gedin ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen

Publicerad 12 maj 2016

Eva Gedin tillträder idag som ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen efter Eva Bonnier som varit ordförande sedan 2010. Beslutet fattades på Svenska Förläggareföreningens ordinarie föreningsstämma idag den 12 maj. 

Elite Hotels ny samarbetspartner till Augustpriset

Publicerad 11 maj 2016

Elite Hotels är ny samarbetspartner till Augustpriset, som sedan 1989 delas ut av Svenska Förläggareföreningen. 

Bokförlagens försäljning ökade med 4 % under 2015

Publicerad 25 april 2016

Svenska Förläggareföreningen presenterar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2015. Försäljningen ökade med hela 4 % och är relativt väl spridd bland medlemmarna. Tillsammans med den kunskap... Läs mer

Sidor