Ökad försäljning av allmänlitteratur under 2016 tack vare digitala abonnemangstjänster

Ökad försäljning av allmänlitteratur under 2016 tack vare digitala abonnemangstjänster

Den totala försäljningen av böcker ökade med 1,6 procent under 2016 visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport. 

Sammanlagt ökade försäljning av allmänlitteratur hos återförsäljare av böcker, inklusive digitala abonnemangstjänster, med 1,6 procent räknat i ekonomiska termer.
 
Om digitala abonnemangstjänster som t ex. BookBeat, Nextory och Storytel räknas bort, minskade dock den totala försäljningen via övriga kanaler (fysisk bokhandel, dagligvaruhandel och internetbokhandel/bokklubbar) med 2,0 procent.
 
Rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser är skriven av Erik Wikberg, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.
 
– Tack vare en stark tillväxt för digitala abonnemangstjänster växte marknaden som helhet. Det är glädjande men det är samtidigt viktigt att uppmärksamma att bokförsäljningen skulle ha minskat utan dessa nyare marknadsaktörer. Eftersom vi dessutom ser att bokförsäljningen ser väldigt olika ut i olika län är det angeläget att uppmärksamma de utmaningar som finns för att stärka läsningen i alla befolkningsgrupper och i alla delar av landet, säger Erik Wikberg.
 
Försäljning i fysisk bokhandel minskade med 4,9 procent medan internetbokhandeln och bokklubbar ökade med 0,9 procent. Dagligvaruhandeln visade en fortsatt minskning under 2016, motsvarande 5,6 procent, vilket dock är en procentuellt mindre nedgång än vad denna försäljningskanal uppvisat de närmast föregående åren.
 
Mats Ahlström, bokhandlare och ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen, säger:
 
– Den fysiska bokhandelns nedgång har två generella förklaringar. Veckodagarna låg under kalenderåret 2016 på ett sådant sätt att en större andel konsumenter valde att handla julklappar på internet. Varken Nobelpriset eller Augustpriset genererade några stora försäljningssuccéer.
 
Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2016. Totalt ökade denna genre med 2,9 procent. Böcker för läsåldern 9-12 år ökade med hela 20,5 procent. Skönlitteratur och populär facklitteratur ökade också, motsvarande 1,4 procent respektive 1,9 procent. Deckare och spänningsromaner minskade med 6,9 procent trots många placeringar på listan över de bäst säljande skönlitterära verken under 2016.
 
Den bäst säljande skönlitterära boken under 2016 var Kaninjägaren av Lars Kepler. Den bäst säljande facklitterära boken var Ibland mår jag inte så bra av Therese Lindgren.
 
Ladda hem rapporten i sin helhet här.

Rapporten kommer att presenteras under ett seminarium idag den 14 februari på Nalen i Stockholm kl. 13.00 – 16.45. Kontakta karin.sandberg@forlaggare.se vid frågor. 

Seminariet kommer att direktsändas på forlaggare.se. Sändningen kommer också att gå att se på facebook.com/forlaggare
 
Om Bokförsäljningsstatistiken
Rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av svensk bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och redovisar statistik för helåret 2016 jämfört med helåret 2015.
 
Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, t ex. barn- och ungdomslitteraturen som redovisas i fem olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp. Till skillnad från tidigare rapporter innehåller Boken 2017 också en regional jämförelse mellan länens bokförsäljning, biblioteksutlåning och bokläsning.
 
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och omfattar uppskattningsvis cirka två tredjedelar av all försäljnings av allmänlitteratur i Sverige.
 
Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.
 
För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare,
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se
 
Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen,
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se
 
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Max 90 Winter Sneakerboot