Ökat antal nya titlar men totalt sett minskad försäljning

Ökat antal nya titlar men totalt sett minskad försäljning

Svenska Förläggareföreningens branschstatistik publiceras nu för 40:e året i följd. Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat.

Mellan 2010 och 2011 stod emellertid försäljningen i praktiken still. Branschstatistiken för 2012 visar att de preliminära siffror som vi publicerade i början av året står fast, försäljnings­minsk­nin­gen mellan 2011 och 2012 ligger på 12 %.

Försäljningen till återförsäljare minskar nu för femte året i rad. Främst tros detta bero på den allmänna ekonomiska oron, men också på specifika problem i bokbranschen. 2012 var ett speciellt år också av det skälet att färre storsäljande titlar fanns, titlar som kunde dra med sig annan försäljning. Dessutom har kraftigt ökade returer påverkat vissa förlags omsättning negativt.

Förlagens försäljning till varuhus och stormarknader backar kraftigt.  En förklaring till en del av denna minskning är förändrade inköpsstrategier hos ett par aktörer vilket gör att försäljning som tidigare redovisades på raden för varuhus nu redovisas som försäljning till grossist respektive som försäljning till bokhandel.

Försäljningen till fysisk bokhandel minskar något men utgör fortfarande den största försäljningskanalen. Försäljningen till näthandeln minskar också.

Bokklubbsförsäljningen har, med undantag för några få år, sjunkit stadigt sedan slutet av 1990-talet och försäljningen till bokklubbar utgör nu ca 10 procent av förlagens försäljning.

Utlandsförsäljningen av rättigheter, svenska böcker och delupplagor på andra språk, har stigit under flera år och har för en del förlag kommit att få stor ekonomisk betydelse. Under 2012 sjönk emellertid utlands­försäljningen dramatiskt, med hela 40 %. Främst är det förlagens provisioner på utgivningsrätter som minskat.

Förlagens försäljning minskar alltså, samtidigt som vi kan notera att utgivningen ökar. Totalt sett ökade antalet nya titlar och nya upplagor under 2012 med över 900 st. Främst är det antalet e‑boks­titlar som ökar, med nära 600 st, vilket motsvarar cirka 23 % av all utgivning. I ekonomiska termer är andelen emellertid mycket liten, endast 0,7 % av nyutgivningen och 1 % av den totala utgivningen. Den absoluta majoriteten av e-boksköpen står biblioteken för, mellan 85 och 90 %. Den gängse kommersiella marknaden för e-böcker är således mycket liten.
 


Faktaruta 2012

 

OMSÄTTNING

Bokförsäljningen -12 %
Utlandsförsäljningen -40 %

UTGIVNING

Antal nya titlar +24 %

SÅLDA EXEMPLAR

Sålda ex totalt -7 %
Sålda ex per titel -25 %

E-BÖCKER

23 % av titlarna
1 % av försäljningen (kr)

LJUDBÖCKER

9 % av titlarna
6 % av försäljningen (kr)


Ladda ned rapporten i sin helhet här.

För mer information, kontakta:
Roy Rue, Svenska Förläggareföreningen, 08-736 19 42, roy.rue@forlaggare.se
Håkan Köhler, statistikkommitténs ordförande, 08-696 84 41, hakan.kohler@bonnierforlagen.se

Svenska Förläggareföreningens statistikkommitté:
Håkan Köhler, ordförande
Björn Biberg
Mikael Sellstedt
Gert Wallin
Kristina Ahlinder
Roy Rue

Air Jordan 1