Om oss

Om oss

Svenska Förläggareföreningen Ek för är de svenska bokförlagens branschorganisation. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad med största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas samt för en stark upphovsrätt, det fria ordet och grundläggande demokratiska värden.

Våra medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format. De representerar både de största förlagen och de mindre, skönlitterära förlag såväl som fackboksförlag och barn-och ungdomsboksutgivare. Idag utgör medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen Ek för runt 70 % av omsättningen i branschen.

Att bygga framtidens utgivning på en marknad som står inför stora och spännande utmaningar kräver ett gemensamt forum, där våra medlemmar kan förena sina individuella mål med ett aktivt opinionsarbete.

Föreningens huvudsyfte är att främja medlemmarnas gemensamma intressen. Vi stödjer våra medlemmar genom att:

  • arbeta aktivt för att hos politiker, myndigheter, organisationer och media bevaka och driva medlemsförlagens intressen

  • bistå med juridisk expertis och rådgivning

  • ta fram unik och detaljerad branschstatistik

  • analysera branschens utveckling

  • bevaka trender och teknikutveckling

  • publicera rapporter

  • arbeta för upphovs- och tryckfrihetsrätten

  • påverka politiker och allmänhet i frågor som rör det fria ordets, läsandets och bokens ställning

  • verka internationellt för att påverka lagstiftning som rör branschen

  • synliggöra, försvara och förstärka förlagens roll och ställning i alla relevanta sammanhang

Sedan 1989 delar föreningen årligen ut Augustpriset, som är ett av Sveriges mest uppmärksammade och prestigefulla litterära pris. Syftet med priset är att belöna och sätta fokus på de bästa nyutkomna böckerna på svenska varje år. Lilla Augustpriset, som är en skrivartävling för ungdomar mellan 16 och 20 år, instiftades 1994 med målet att öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.

Intresserad av medlemskap? Läs mer här.