Ordfront Förlag

Ordfront Förlag

Ordfront förlag är ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, handböcker – och förstås god skönlitteratur. Vi ansluter oss till en frihetlig, samhällskritisk och folkbildande tradition.

Ordfront Förlag AB
Box 17506, 118 91 STOCKHOLM
Besöksadress: Fiskargatan 8
Telefon 070-410 20 84
info@ordfront.se
www.ordfront.se