Ordinarie föreningsmöte

Ordinarie föreningsmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna att via webben delta i föreningsmötet!

I år hålls föreningsmötet digitalt via Teams. En länk skickas ut till de anmälda dagen innan mötet. 

Föredragningslista med bilagor har skickats ut via vår Medlemsinformation. 

Tid: torsdagen den 6 maj kl 16.00.
Plats: digitalt via Teams
Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 4 maj

Datum: 
6 maj, 16:00