Ordinarie höstmöte i Svenska Förläggareföreningen

Ordinarie höstmöte i Svenska Förläggareföreningen

Tid och plats: tisdagen den 4 december 2018 kl. 16.00, Natur & Kultur, Markeliussalen, Karlavägen 31, Stockholm. 

Kallelse och föredragningslista har skickats ut per e-post till våra medlemmar.

Datum: 
4 dec, 16:00