Pedagogkonsult

Pedagogkonsult

Pedagogkonsult är ett förlag som ger ut böcker främst inom området missbruk, kriminalitet och behandling, men även inom det bredare fältet socialpolitik och kritiskt tänkande. Våra böcker är dels nya verk om droger, kriminalitet och behandling, flera med anknytning till 12-stegsmodellen och teorin om kriminalitet som livsstil, dels översatta böcker inom samma område. Vi bedriver också utbildning inom samma områden och flera  av våra böcker är också kursböcker för flera utbildningar i behandlingsyrken.

Pedagogkonsult
Tvärvägen 10
186 39 Vallentuna

Gunnar Bergström
tel: 08-51 44 37 00
mobil: 070-637 29 56
gunnar.bergstrom@pedagogkonsult.se

Kerstin Bergström
tel: 08-51 44 37 00
mobil: 070-884 36 54
kerstin.bergstrom@pedagogkonsult.se

www.pedagogkonsult.se