Pressrum

Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden. 

Vill du få pressutskick från Förläggareföreningen? Registrera dig här.

Tidningen Svensk Bokhandel får nya ägare
Publicerad 20 april 2021

Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen, som gemensamt äger Tidningsaktiebolaget Svensk Bokhandel, säljer verksamheten till publicisterna och medieägarna Thomas Peterssohn och Christer Björkin. Genom försäljningen vill branschföreningarna ge tidningen bättre förutsättningar att utvecklas och stärkas på lång sikt.

Litteraturexporten stabil under 2020 trots pandemin
Publicerad 26 mars 2021

Den svenska litteraturexporten klarade pandemiåret över förväntan. Trots inställda bokmässor och resor påverkades inte de totala siffrorna i någon större utsträckning. Intäkterna ökade med drygt 8 miljoner kronor, medan antalet skrivna kontrakt gick ned något. Det visar Exportstatistiken, som Svenska Förläggareföreningen presenterar idag.

2020 exceptionellt framgångsrikt år för bokbranschen trots pandemin
Publicerad 18 februari 2021

Bokförsäljningen ökade med hela 8,7 procent, eller 384 miljoner kronor, under 2020. Räknat i antal sålda exemplar var försäljningsökningen 21,5 procent. Det är digitala kanaler och format som ligger bakom ökningen, medan fysisk bokhandel gått ned. Det visar årets Bokförsäljningsstatistik. 

Svenska Förläggareföreningens Hederspris tilldelas Per I. Gedin
Publicerad 19 november 2020

Per I. Gedin är 2020 års Hederpristagare. Han tilldelas priset för sina stora insatser för den svenska förslagsbranschen. 

Ny statistik visar ökad bokförsäljning
Publicerad 21 september 2020

Bokförsäljningen ökar stort under 2020 räknat i både kronor och volym, jämfört med samma period föregående år. Det visar statistik i en ny rapport från Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen. 

Läsandets årsringar - ny rapport från Svenska Förläggareföreningen
Publicerad 15 september 2020

Idag publiceras Förläggareföreningens nya rapport, Läsandets årsringar. Litteratursociologerna Johan Svedjedal och Anna Nordlund har sammanställt och granskat statistik över svenskarnas läsvanor de senaste decennierna.

 

Den svenska bokexporten 2019
Publicerad 23 april 2020

Antalet kontrakt ökade något men intäkterna minskade i förhållande till 2018

Svagt ökande bokförsäljning under 2019
Publicerad 17 februari 2020

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,1 procent i kronor räknat under 2019. Räknat i antal sålda exemplar ökade försäljningen med 4,9 procent. Förklaringen till ökningen är en starkt ökande försäljning i digitala abonnemangstjänster. Försäljningen i fysisk butiksmiljö minskar liksom försäljningen av tryckta böcker. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen som idag presenteras i en rapport.

Välkommen till årets stora bokbranschdag!
Publicerad 11 februari 2020

Den 18 februari bjuder vi in till årets stora bokbranschseminarium på Nalen i Stockholm, då bokbranschens centrala frågor diskuteras och ny statistik över bokförsäljningen helåret 2019 presenteras och analyseras. 

Jan Stolpe tilldelas Svenska Förläggareföreningens Hederspris 2019
Publicerad 20 november 2019

Översättaren Jan Stolpe tilldelas Hederspriset. 

Sidor