Pressrum

Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden. 

Vill du få pressutskick från Förläggareföreningen? Registrera dig här.

Eva Gedin ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen
Publicerad 12 maj 2016

Eva Gedin tillträder idag som ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen efter Eva Bonnier som varit ordförande sedan 2010. Beslutet fattades på Svenska Förläggareföreningens ordinarie föreningsstämma idag den 12 maj. 

Bokförlagens försäljning ökade med 4 % under 2015
Publicerad 25 april 2016

Svenska Förläggareföreningen presenterar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2015. Försäljningen ökade med hela 4 % och är relativt väl spridd bland medlemmarna. Tillsammans med den kunskap som Bokförsäljningsstatistiken (som visar återförsäljarnas försäljning av böcker till slutkonsument) ger oss kan vi konstatera ett trendbrott. Bokförsäljningen ökar totalt sett i Sverige.

Nu börjar årets bokfest
Publicerad 23 februari 2016

Imorgon den 24 februari startar årets stora bokrea, då tusentals olika titlar reas ut till låga priser. Den svenska bokrean är unik i världen. Inget annat land med fri, avreglerad marknad har en nationell gemensam reastart.

Bokförsäljningen ökade under 2015
Publicerad 18 februari 2016

Bokförsäljningen ökade med 3,2 procent under 2015. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Nya framgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel
Publicerad 24 september 2015

Idag, den 24 september 2015, presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen ny statistik från Bokförsäljningsstatistiken. Statistiken visar nya försäljningsframgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel samt att den totala bokförsäljningen ökar.

Upprop för sänkt moms på digitala böcker
Publicerad 11 juni 2015

Idag publiceras ett upprop undertecknat av nära 270 författare, förläggare, skådespelare och andra engagerade för sänkt moms på digitala böcker. Uppropet är startskottet för en kampanj, initierad av Svenska Förläggareföreningen, som vill öka medvetenheten om frågan hos såväl vanliga bokkonsumenter som politiker i Sverige och Bryssel. 

Bokförsäljningen ökar under årets fyra första månader
Publicerad 20 maj 2015

Idag presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen färsk statistik över bokförsäljningen från återförsäljare i hela Sverige avseende årets fyra första månader. Jämfört med samma period 2014 steg den totala bokförsäljningen med 3,7 procent, den fysiska bokhandelns försäljning med 6,3 procent och försäljningen av barn- och ungdomsböcker med 12,0 procent.

Bokbranschens Redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand
Publicerad 7 maj 2015

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfonds redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand – ”För sitt absoluta gehör för var texts – och författares – behov.” (Ur juryn motivering)

Bokförlagens försäljning minskade med 4 % under 2014
Publicerad 22 april 2015

Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2013 och 2014 med 4 %. Främst är det de senaste årens strukturförändringar som påverkat förlagens försäljning negativt. 

Snart startar årets bokfest
Publicerad 17 februari 2015

Den 25 februari startar årets stora bokrea. Bokälskare i hela landet kommer att kunna välja mellan tusentals olika titlar till reapriser – antalet titlar på rean är i år drygt 3 700. Den svenska bokrean är unik i världen. Inget annat land med fri, avreglerad marknad har en nationell gemensam reastart.

Sidor