Pressrum

Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden. 

Vill du få pressutskick från Förläggareföreningen? Registrera dig här.

Försiktig ökning av bokförsäljningen under årets första åtta månader
Publicerad 21 september 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 0,2 procent räknat i kronor under årets första åtta månader jämfört med motsvarande period föregående år. Den största försäljningskanalen internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 1,5 procent under årets första och andra tertial, medan försäljningskanalen fysisk bokhandel minskade med 1,6 procent. Sett till en längre jämförelseperiod på rullande tolv månader ökade dock den fysiska bokhandeln sin försäljning med 3,8 procent.

Bokförsäljningen ökade under årets första fyra månader
Publicerad 23 maj 2016

Den totala bokförsäljningen ökade med 1,5 procent räknat i kronor under årets första fyra månader jämfört med motsvarande period föregående år. Det trendbrott som noterades för helåret 2015 med en ökande bokförsäljning håller därmed i sig. Ökningen är störst i dagligvaruhandeln, motsvarande 13,9 procent.  

Eva Gedin ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen
Publicerad 12 maj 2016

Eva Gedin tillträder idag som ny ordförande för Svenska Förläggareföreningen efter Eva Bonnier som varit ordförande sedan 2010. Beslutet fattades på Svenska Förläggareföreningens ordinarie föreningsstämma idag den 12 maj. 

Bokförlagens försäljning ökade med 4 % under 2015
Publicerad 25 april 2016

Svenska Förläggareföreningen presenterar idag statistik över sina medlemsförlags utgivning och försäljning av allmänlitteratur under 2015. Försäljningen ökade med hela 4 % och är relativt väl spridd bland medlemmarna. Tillsammans med den kunskap som Bokförsäljningsstatistiken (som visar återförsäljarnas försäljning av böcker till slutkonsument) ger oss kan vi konstatera ett trendbrott. Bokförsäljningen ökar totalt sett i Sverige.

Nu börjar årets bokfest
Publicerad 23 februari 2016

Imorgon den 24 februari startar årets stora bokrea, då tusentals olika titlar reas ut till låga priser. Den svenska bokrean är unik i världen. Inget annat land med fri, avreglerad marknad har en nationell gemensam reastart.

Bokförsäljningen ökade under 2015
Publicerad 18 februari 2016

Bokförsäljningen ökade med 3,2 procent under 2015. Det visar färsk statistik från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Nya framgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel
Publicerad 24 september 2015

Idag, den 24 september 2015, presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen ny statistik från Bokförsäljningsstatistiken. Statistiken visar nya försäljningsframgångar för barn- och ungdomsböcker och fysisk bokhandel samt att den totala bokförsäljningen ökar.

Upprop för sänkt moms på digitala böcker
Publicerad 11 juni 2015

Idag publiceras ett upprop undertecknat av nära 270 författare, förläggare, skådespelare och andra engagerade för sänkt moms på digitala böcker. Uppropet är startskottet för en kampanj, initierad av Svenska Förläggareföreningen, som vill öka medvetenheten om frågan hos såväl vanliga bokkonsumenter som politiker i Sverige och Bryssel. 

Bokförsäljningen ökar under årets fyra första månader
Publicerad 20 maj 2015

Idag presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen färsk statistik över bokförsäljningen från återförsäljare i hela Sverige avseende årets fyra första månader. Jämfört med samma period 2014 steg den totala bokförsäljningen med 3,7 procent, den fysiska bokhandelns försäljning med 6,3 procent och försäljningen av barn- och ungdomsböcker med 12,0 procent.

Bokbranschens Redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand
Publicerad 7 maj 2015

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfonds redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand – ”För sitt absoluta gehör för var texts – och författares – behov.” (Ur juryn motivering)

Sidor