Pressrum

Pressrum

Här hittar du våra pressmeddelanden. 

Vill du få pressutskick från Förläggareföreningen? Registrera dig här.

Upprop för sänkt moms på digitala böcker
Publicerad 11 juni 2015

Idag publiceras ett upprop undertecknat av nära 270 författare, förläggare, skådespelare och andra engagerade för sänkt moms på digitala böcker. Uppropet är startskottet för en kampanj, initierad av Svenska Förläggareföreningen, som vill öka medvetenheten om frågan hos såväl vanliga bokkonsumenter som politiker i Sverige och Bryssel. 

Bokförsäljningen ökar under årets fyra första månader
Publicerad 20 maj 2015

Idag presenterar Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen färsk statistik över bokförsäljningen från återförsäljare i hela Sverige avseende årets fyra första månader. Jämfört med samma period 2014 steg den totala bokförsäljningen med 3,7 procent, den fysiska bokhandelns försäljning med 6,3 procent och försäljningen av barn- och ungdomsböcker med 12,0 procent.

Bokbranschens Redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand
Publicerad 7 maj 2015

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfonds redaktörspris 2015 tilldelas Katarina Ehnmark Lundquist, Wahlström & Widstrand – ”För sitt absoluta gehör för var texts – och författares – behov.” (Ur juryn motivering)

Bokförlagens försäljning minskade med 4 % under 2014
Publicerad 22 april 2015

Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2013 och 2014 med 4 %. Främst är det de senaste årens strukturförändringar som påverkat förlagens försäljning negativt. 

Snart startar årets bokfest
Publicerad 17 februari 2015

Den 25 februari startar årets stora bokrea. Bokälskare i hela landet kommer att kunna välja mellan tusentals olika titlar till reapriser – antalet titlar på rean är i år drygt 3 700. Den svenska bokrean är unik i världen. Inget annat land med fri, avreglerad marknad har en nationell gemensam reastart.

Stor försäljningsökning för barn- och ungdomsböcker men minskad total bokförsäljning
Publicerad 29 januari 2015

Idag presenteras färsk statistik över de tre senaste årens bokförsäljning i Sverige till konsument. Den totala bokförsäljningen minskade med 2,6 procent under 2014 jämfört med föregående år räknat i försäljningskronor. Försäljningen av barn- och ungdomsböcker såväl som julhandeln gick dock starkt framåt.

Seminarium 29 januari: Boken 2015 - marknaden, trender och analyser
Publicerad 15 december 2014

Den 29 januari arrangerar Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen ett seminarium om bokbranschen 2015. Varmt välkommen!

Ny unik bokförsäljningsstatistik visar minskad försäljning men framgångar för den fysiska bokhandeln
Publicerad 23 september 2014

I dag presenteras den mest omfattande datainsamlingen av bokförsäljningsstatistik från återförsäljare som någonsin har gjorts i Sverige. Den är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen och är unik genom att den presenterar tillförlitlig försäljningsstatistik som aldrig tidigare funnits tillgänglig.

Bokförlagens försäljning till återförsäljarna ökar något men totalt sett fortsätter förlagens försäljning att backa
Publicerad 8 juli 2014

Svenska Förläggareföreningens branschstatistik publiceras nu för 41:a året i följd. Sedan toppåret 2007 har medlemsförlagens försäljning kontinuerligt minskat, mellan 2012 och 2013 dock endast med 1 %.

”Som en fyr i natten” - Bokbranschens Redaktörspris 2014 tilldelas Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta
Publicerad 19 maj 2014

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfonds redaktörspris 2014 har tilldelats redaktören Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta.

Sidor