Remissvar

Remissvar

Varje år besvarar föreningen ett stort antal utredningsremisser och departementsskrivelser, främst inom kulturområdet och det upphovsrättsliga området. Nedan finns ett urval av våra remissvar samlade.

Sidor