Santérus Förlag

Santérus Förlag

Böcker av fackkaraktär som vill bilda, roa och oroa den allmänne läsaren, utbilda studenten eller fortbilda yrkespersonen. Gärna böcker som blandar naturvetenskap, humaniora och samhällsfrågor.

Santérus Förlag
Birkagatan 23, nb., 113 39 STOCKHOLM
Telefon 08-30 34 62
info@santerus.se
www.santerus.se