”Som en fyr i natten” - Bokbranschens Redaktörspris 2014 tilldelas Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta

”Som en fyr i natten” - Bokbranschens Redaktörspris 2014 tilldelas Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfonds redaktörspris 2014 har tilldelats redaktören Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta.


Susanna Eriksson Lundqvist och Per Morberg. Foto: Danuta Janina Engstedt.

Juryns motivering:
Med sin unika förmåga att se detaljer och förmå bilder att samspela med text tar sig Susanna Eriksson Lundqvist an i princip vilket fackboksämne som helst, alltifrån forskare till tv-kockar. Kreativitet, mod, nyfikenhet och sinnesnärvaro är några av hennes egenskaper som får författarnas manus att växa till den helhetsupplevelse som utmärker en riktigt bra illustrerad fackbok.
 
Om Susanna Eriksson Lundqvist:
Susanna Eriksson Lundqvist har gått kulturvetarlinjen (litteraturvetenskap, historia och arkeologi) och praktiserade i mitten av 80-talet på Bokförlaget Forum. Under flera år arbetade hon på tidningen Röster i Radio-Tv innan den lades ner och frilansade sedan som korrekturläsare och redaktör för olika bokförlag. 1999 fick hon ett vikariat som fackboksredaktör på Albert Bonniers förlag, som så småningom övergick i en fast tjänst. Susanna Eriksson Lundqvist kom till Bonnier Fakta när det startade 2008.
 
TV-kände kokboksförfattaren Per Morberg om sin redaktör:
Susanna har fungerat som ett nödvändigt bollplank för mig. Hon har funnits som en fyr i natten med sin lyhördhet, sitt tålamod och en underbar frisk absurd humor. Jag känner ingen ångest när jag ska ha möte med Susanna – bara lugn. Jag hoppas att hon står ut med mig även framtiden.
 
Sara Nyström, förläggare på Bonnier Fakta och Wahlström & Widstrand:
Många upphovsmän som saknar erfarenhet av att berätta i bokform kan vittna om det stora stöd som Susanna generöst har erbjudit genom åren. Det gäller även mer rutinerade författare som under arbetets gång sett hur deras manus vuxit till den helhetsupplevelse som utmärker en riktigt bra illustrerad fackbok.
 
Detta är den tjugoförsta årgången av priset, som förutom ett diplom också består av prissumman 10 000 kronor.

Följande personer har hittills erhållit priset:
Eva-Maria Westberg, Tidens Förlag (1994); Ingeborg Fernlund, Norstedts Förlag (1995); Elin Annell, Bonnier Alba (1996); Ewa Malmborg, Rabén & Sjögren (1997); Håkan Nygren, Norstedts Ordböcker (1998); Mette Ramel, Svensk Byggtjänst (1999); Staffan Wahlgren, Bonnier Utbildning (2000); Kerstin Ljunggren, Wahlström & Widstrand (2001) samt Karina Klok Madsen och Tove Marling Kallrén, Bokförlaget Nya Doxa (2002), Inga Wernolf, Verbum (2003), Gunilla Berglund, Albert Bonniers (2004), Eva Stenberg, Ordfront (2005), Tomas Blom, frilans (2006), Agneta Wallgren, Bonnier Carlsen (2007), Lena Pallin, Brombergs (2008), Peter Karlsson, Norstedts (2009), Thomas Johansson, Liber (2010), Elisabeth Watson Straarup, Ordfront (2011), Ylva Blomqvist, Rabén & Sjögren (2012), Lena Albihn, frilans (2013).
 
Prisnämnd för redaktörspriset 2014 är:
Bertil Wahlström, J.A. Lindblads Bokförlag samt representant för Understödsfonden; Helene Atterling, Wahlström & Widstrand; Martin Kaunitz, Albert Bonniers Förlag; Esbjörn Knutsson, Akademibokhandeln, Sofia Brattselius Thunfors, Piratförlaget, Nina Västerbro, Natur och Kultur samt Stefan Skog, Norstedts Förlag.
 
Vinnaren presenterades vid Förlagsklubbens årsfest den 15 maj 2014.
 
Susanna Eriksson Lundqvist kan nås på:
08-696 86 28, 0708-46 21 03
Ev. frågor kan också besvaras av Stefan Skog, Norstedts Förlag, 010-744 20 42 alt.
070-205 37 35.
 
Förlagsklubben, c/o Svenska Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, 5 tr,
113 60 Stockholm.
Tfn: 08-736 19 65. Fax: 08-736 19 64.
www.forlagsklubben.se

Adidas Questar Boost