Stadgar för Svenska Förläggareföreningen Ek för

Stadgar för Svenska Förläggareföreningen Ek för

Antagna vid konstituerande föreningsstämma 2018-10-31 och reviderade vid extra föreningsstämma 2018-12-04 samt vid extra föreningsstämma 2019-05-06. 

Ladda ned stadgarna här