Stadgar för Svenska Förläggareföreningen Ek. för.

Stadgar för Svenska Förläggareföreningen Ek. för.

Antagna vid konstituerande föreningsstämma 2018-10-31 och reviderade vid extra föreningsstämma 2018-12-04 samt i en andra läsning vid extra föreningsstämma 2019-05-06. Ny revision har skett vid föreningsstämma 2019-12-05 och i en andra läsning vid föreningsstämma 2020-05-07.

Ladda ned stadgarna här