Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond

Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond delar årligen ut bidrag för olika ändamål inom bokbranschen.

Dessa medel ges huvudsakligen i form av understöd till behövande pensionärer, långtidssjukskrivna och arbetslösa vilka varit anställda i bokhandel eller på bokförlag samt som utbildningsbidrag till den breda branschutbildning som anordnas inom Bokhandelsskolan och Förlagsklubben.

Understöd kan beviljas behövande personer som har eller har haft sysselsättning hos arbetsgivare anslutna till Svenska Förläggareföreningen eller Svenska Bokhandlareföreningen, alternativt som är eller har varit enskilda företagare anslutna till någon av nämnda föreningar. Även behövande efterlevande till sådana personer kan erhålla understöd.

Branschutbildning som anordnas av Bokhandelsskolan och Förlagsklubben subventioneras genom anslag från Understödsfonden. 

Ordföranden för fonden är Kristina Rennerstedt och sekreterare är Marianne Öjestål. Svenska Förläggareföreningen representeras av Kerstin Kyhlberg Engvall, Bertil Wahlström och Kristina Ahlinder.

Närmare upplysningar om understöd och stipendieansökningar lämnas av Marianne Öjestål.

Här kan du läsa mer om Understödsfonden. 

Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond
c/o Marianne Öjestål
Arbetargatan 17
112 45 Stockholm
Tel: 070-764 02 42 
E-post: marianne.ojestal@forlaggare.se