Svenska Förläggareföreningen Ek för ordinarie höstmöte 2020

Svenska Förläggareföreningen Ek för ordinarie höstmöte 2020

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna att via webben delta i föreningsmötet!

I år hålls föreningsmötet digitalt via Zoom. En länk skickas ut till de anmälda dagen innan mötet. 

Föredragningslista med bilagor har skickats ut via vår Medlemsinformation. 

Tid: torsdagen den 10 december kl. 16.00.
Plats: digitalt via Zoom 
Anmälan: till info@forlaggare.se senast den 8 december 

Datum: 
10 dec, 16:00