Svenska Förläggareföreningen först ut att ingå i Gärigheters mentorprogram - Fler steg fram!

Svenska Förläggareföreningen först ut att ingå i Gärigheters mentorprogram - Fler steg fram!

I samarbete med organisationen Gärigheter anordnar Svenska Förläggareföreningen under våren ett mentorprogram för unga. Syftet är att ge adepterna en ingång till bokbranschen, och samtidigt ge förlagen en möjlighet att på ett konkret sätt arbeta med representation, mångfald och inkludering. 

Deltagande adepter i mentorprogrammet Fler steg fram, från vänster: Saida Ahmed, Sanaz Sharifi, Nelly Kronstrand, Danait Bekuretsion, Luul Mohamed Ali, Hamda Elmi, Meriam Jamil, Hanna Larsson, Zuzu Rabi och Nasrin Mohamoud. Ej närvarande på bild: Sumaya Okashe och Aisha Jama. Foto: Jasmin Rastegar. Ladda ned högupplöst version här

Förlagsbranschen är i hög grad en homogen bransch. Mentorprogrammet syftar därför till att ge unga med en bakgrund som generellt inte representeras inom bokbranschen en ingång till förlagsvärlden och visa vilken bredd av yrkesroller som finns, och att hjälpa förlagen att hitta dessa unga förmågor. 

- Vi är väldigt glada och stolta över att vi nu kan sjösätta mentorprogrammet tillsammans med Gärigheter och att så många medarbetare på förlagen har visat sådant stort intresse att delta. Vår förhoppning är att vi ska kunna jobba långsiktigt och utveckla samarbetet under flera år framöver. Och framförallt att en ökad mångfald i branschen ska leda till ökad och breddad läsning, säger Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen. 

Elva personer mellan 18 och 26 har valts ut till adepter och parats ihop med varsin mentor på något av Förläggareföreningens medlemsförlag. Adepter och mentorer kommer att träffas en gång i veckan under sex veckors tid. I programmets första omgång är Stockholm i fokus, men målet är att kunna utvidga till andra orter i ett senare skede. 

- Det är väldigt bra att en branschorganisation som Svenska Förläggareföreningen tar ansvar för hur bokbranschen idag ser ut. Att aktivt välja att arbeta med representation är att erkänna att brister finns. Det är första steget. Vårt mål är att ge alla en chans på lika villkor in i en bransch som ofta är svårnådd, säger Jasmin Rastegar, grundare Gärigheter. 

Om Gärigheter

Gärigheter började som ett DJ-kollektiv och har idag utvecklats till en kreativ plattform som även arbetar aktivt med representation och inkluderingsfrågor i kultur- och mediesektorn. 

Om Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen arbetar för en öppen och fri bokmarknad med största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas samt för en stark upphovsrätt, det fria ordet och grundläggande demokratiska värden. 

För mer information, kontakta: 

Kristina Ahlinder, direktör Svenska Förläggareföreningen, 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Jasmin Rastegar, grundare Gärigheter, 073-600 34 21, jasmin@garigheter.com 

Amal Aziz, projektledare Gärigheter, 070-399 03 37, amal@garigheter.com 

Nike Air Penny 5