Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Här följer statuter för Svenska Förläggareföreningens Hederspris. 

Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande person som genom sin gärning gjort betydande insatser av bestående värde för svensk litteratur och/eller för förlagsbranschen.

Pristagaren utses av styrelsen.

Pristagaren tillkännages efter att omröstningen till Augustpriset avslutas och hyllas under Augustgalan i slutet av november.