Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Här följer statuter för Svenska Förläggareföreningens Hederspris. 

Syfte

Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.

Urvalsprocess

Svenska Förläggareföreningens medlemmar och upphovsrättsorganisationer får föreslå pristagare. Nomineringarna ska motiveras och tas emot från mitten av januari till mitten av maj. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté utsedd av styrelsen, bestående av sex personer, går igenom och sållar bland de inkomna nomineringarna. Pristagaren utses utifrån den lista med förslag som kommitteen satt samman.

Pristagaren tillkännages efter att omröstningen till Augustpriset avslutas och hyllas under Augustgalan i slutet av november.