Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Svenska Förläggareföreningens Hederspris

Här följer statuter för Svenska Förläggareföreningens Hederspris. 

Syfte

Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.
 
Urvalsprocess

Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

Pristagaren tillkännages efter att omröstningen till Augustpriset avslutas och hyllas under Augustgalan i slutet av november.