Svenska Förläggareföreningens Hederspris tilldelas ...

Svenska Förläggareföreningens Hederspris tilldelas ...

Svenska Förläggareföreningen har instiftat ett Hederspris som i år kommer att delas ut för första gången.  

Pristagaren kommer att tillkännages under en presskonferens torsdag den 22 november kl. 9.00 i Norstedts förlagshus, Tryckerigatan 4, Riddarholmen, Stockholm. Det kommer att finnas möjlighet att träffa och intervjua pristagaren i samband med detta. 

Anmälan till presskonferensen görs HÄR.  

Hederspriset kommer att delas ut på Augustgalan i Konserthuset Stockholm den 26 november. Pressanmälan till Augustgalan görs HÄR
 

Hederprisets syfte

Hederspriset har instiftats för att årligen uppmärksamma och hedra en nu levande upphovsperson som skapat verk av bestående värde och som genom sin konstnärliga gärning på ett betydelsefullt sätt bidragit till den svenska litterära utgivningen.
 
Urvalsprocess

Svenska Förläggareföreningens medlemmar och vissa upphovsrättsorganisationer får nominera pristagare. Nomineringarna lämnas in från och med mitten av januari till och med mitten av maj och ska vara motiverade. Exakta datum och vilka organisationer som har rätt att föreslå pristagare fastställs av Förläggareföreningens styrelse.

En extern kommitté, bestående av sex personer utsedda av styrelsen, går därefter igenom de inkomna nomineringarna och tar fram en lista med ett mindre antal förslag. Kommittén har också rätt att föreslå egna kandidater. Styrelsen utser sedan pristagaren utifrån kommitténs lista.

Kontakt

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen, kristina.ahlinder@forlaggare.se, 070-769 84 45

Karin Sandberg, informationsansvarig Svenska Förläggareföreningen, karin.sandberg@forlaggare.se, 070-193 79 45

New Balance Running Shoes