Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek är en stiftelse som driver militärhistorisk förlagsverksamhet. Årlig utgivning cirka 30 faktaböcker, med allt från stormaktstid till moderna konflikter.

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag
(Medlemsservice och distribution)
Box 24
274 21 SKURUP
Telefon 0411-55 53 20
Fax 0411-55 54 20
info@smb.nu
www.smb.nu

Svenskt Militärhistoriskt Bibliteks Förlag
(Administration)
Försvarshögskolan
Box 27805, 115 93 STOCKHOLM
Telefon 08-553 428 80
Fax 08-553 428 99
www.smb.nu