Timbro

Timbro

Timbro grundades 1978 och publicerar varje år ett 20-tal böcker och ett 40-tal rapporter. Utgivningen består främst av fackböcker inom aktuella politik- och samhällsområden, men även några skönlitterära titlar.

Timbro
Box 3037, 103 61 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 60
Telefon 08-587 898 00
Fax 08-667 00 37
info@timbro.se
www.timbro.se