Välkommen till våra seminarier på det Digitala Torget!

Välkommen till våra seminarier på det Digitala Torget!

För första gången finns en helt egen arena för den digitala boken på Bok & Bibliotek, bokmässan i Göteborg som pågår 26-29 september: det Digitala Torget. Vi arrangerar tre olika seminarier som behandlar frågeställningar kring digitaliseringen av bokbranschen. Varmt välkommen till det Digitala Torget för att lyssna och ta del av diskussionen!

Free Ride – how the book business can make money in the age of free

Tid: Torsdag 26 september kl. 16.40–17.10
Plats: Bok & Bibliotek, Digitala Torget, Stora Scenen, F-hallen.
Medverkande: Robert Levine (via videolänk). Per Strömbäck är samtalspartner.
Arrangör: Svenska Förläggareföreningen

Robert Levine är författare till den uppmärksammade boken Free Ride - How Technology Companies Are Killing The Culture Business, And How the Culture Business Can Fight Back (Doubleday 2011) där han visar hur digitaliseringen flyttar intäkter från kreatörer och producenter till nya mellanhänder. Levine har ett unikt insider-perspektiv både från teknik- och kulturvärlden, han har en bakgrund som redaktör på tidskriften Wired samt som chefredaktör för anrika Billboard. I detta föredrag, som hålls på engelska, tillämpar han sin analys på bokbranschen och utlovar överraskningar, insikter och att avslöja hemligheten bakom alla framgångsrika affärer.
 

Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid

Tid: Fredag 27 september kl. 10.40–11.10
Plats: Bok & Bibliotek, Digitala Torget, Stora Scenen, F-hallen
Medverkande: Pia Janné Nyberg, Karin Sandberg, Per Strömbäck
Arrangör: Svenska Förläggareföreningen
 
I anglosaxiska länder står e-böcker för en betydande del av försäljningen, men i Sverige rör det sig om några procent. Vad är det som dröjer? Vilka förutsättningar krävs? Svenska Förläggareföreningen analyserar frågan i rapporten Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid som tar upp frågor om moms, upphovsrättsintrång, yttrandefrihet, boken som fil eller kod, internationella konkurrensvillkor och juridik. Detta seminarium redogör för rapportens slutsatser. Som det gamla skämtet lyder: ”Free as in speech or free as in beer?” – två begrepp som ofta förväxlas!
 

Interactive Fiction: the game’s afoot for new forms of storytelling

Tid: Fredag 27 september kl. 13.20–14.00
Plats: Bok & Bibliotek, Digitala Torget, Stora Scenen, F-hallen
Medverkande: Dan Franklin, Random House Group. Samtalspartner är Per Strömbäck.
Arrangör: Svenska Förläggareföreningen
 
Now that the internet has flattened the cultural landscape and the boundaries between media companies are dissolving, what new opportunities do publishers have to tell stories and publish writers in new ways? In May, Random House UK launched www.blackcrownproject.com - a new work by debut author Rob Sherman. Its publisher, Dan Franklin, will discuss the nature and challenges of new work like this at the intersection of gaming and literature, and ask whether this and other new multimedia forms are a viable future for ‘book’ publishers. Dan Franklin is Digital Publisher at Random House Group Limited.

Nike