Våra rapporter

Våra rapporter

Vi publicerar kontinuerligt rapporter i aktuella och för bokbranschen angelägna ämnen.

Nedan kan du ladda ned våra rapporter i pdf-format. 

Vår förlagsstatistik, som visar våra medlemsförlags försäljning och utgivning och som vi publicerar en gång om året, hittar du här.

Vi publicerar även årliga rapporter som visar återförsäljares försäljning av böcker. Dessa rapporter återfinns nedan. Mer information och ytterligare rapporter med Bokförsäljningsstatistiken finns här.  

Sidor