Bokbranschen i Sverige. Utvecklingen mellan 1973 och 2003

Bokbranschen i Sverige. Utvecklingen mellan 1973 och 2003

Författare: 
Kristina Ahlinder, Ulla Carlsson, Bengt Brodin, Jonas Byström, Jonas Hehrne, Dag Klackenberg, Jonas Modig, Thomas Rönström, P. Jonas Sjögren och Johan Svedjedal
Publicerad: 
1 augusti 2003

Svenska Förläggareföreningens beslut att skapa en branschstatistik för trettio år sedan utgick från förvissningen om att branschen stod inför viktiga förändringar. Det var därför av stor betydelse att systematisera informationen om utvecklingen så att alla kommentarer och försök till analyser skulle få ett tillförlitligt material att utgå från.

Branschen höll just på att komma ur den förlagskris som kulminerade några år tidigare. Strukturomvandlingen till fria priser, som formellt börjat gälla 1970, hade påbörjats. Det är lätt att konstatera att oerhört mycket har hänt under dessa trettio år. Förändringarna kan iakttas på nästan alla områden, i förlagens uppbyggnad och sätt att arbeta, i försäljningskanalernas utveckling, i bokhandelns struktur och betydelse, i bokklubbarnas tillväxt och stagnation, i distributionens rationalisering, i författarnas försök att anpassa sig till en mera marknadsorienterad roll.

Intresset för bokbranschen är stort, både i den allmänna debatten och i det kulturpolitiska arbetet. En rad statliga utredningar har under de här trettio åren vridit och vänt på bokens villkor i Sverige, genomfört kartläggningar och kommit med förslag till åtgärder i stort och smått. De har alla i växlande grad stimulerat diskussionen och givit bidrag till kunskaperna om branschens villkor. Men de har också övertygat oss alltmer om behovet av att ta ansvaret för informationen om oss själva i egen regi. Den här rapporten är ett uttryck för det, och vi ser det som en styrka att Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen gör det gemensamt.

Sammantaget speglar rapporten vad vi som organisationer ställer oss bakom. Vi hoppas den skall vara till nytta för alla som vill veta något om bakgrunden till den svenska förlagsbranschens förhållanden i början av 2000-talet. Det är en ljus bild vi tecknar, men det finns anledning att påminna om att den snabbt kan förändras, om omständigheterna blir mindre gynnsamma. Bokbranschen är sårbar, och erfarenheterna visar att framgångar alltför lätt kan förvaltas så att de vänds till sin motsats. Den långsiktighet som är branschens bästa egenskap kräver alltid eftertanke. Vår rapport har som avsikt att vi kan dela den med så många som möjligt.

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Rapporten har tagits fram med stöd från Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond.

Nike Air Max