Boken 2018 - marknaden, trender och analyser

Boken 2018 - marknaden, trender och analyser

Författare: 
Erik Wikberg
Publicerad: 
20 februari 2018

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken, som uppskattas omfatta cirka tre fjärdeldelar av all allmänlitteratur som säljs från återförsäljare i Sverige till slutkonsument. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.  Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

För mer information om statistiken, vänligen kontakta:

Erik Wikberg, rapportförfattare,
070-427 90 20, erik.wikberg@hhs.se

Mats Ahlström, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen,
070-812 73 90, mats.ahlstrom@booksellers.se

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen,
070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Air Jordan