Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018

Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018

Författare: 
Erik Wikberg
Publicerad: 
18 februari 2019

Rapporten Bokförsäljningsstatistiken – Helåret 2018 presenterar försäljningsstatistik från den mest omfattande datainsamling av bokförsäljning från återförsäljare som görs i Sverige och redovisar statistik för helåret 2018 jämfört med helåret 2017.

Detaljerade jämförelser görs mellan försäljningskanaler, genrer och format. Några områden inom statistiken belyses särskilt, till exempel redovisas barn- och ungdomslitteraturen i olika underkategorier uppdelade på åldersgrupp.

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom rapporten. Datainsamlingen har skett via företaget Bokinfo och omfattar inklusive digitala abonnemangstjänster uppskattningsvis cirka tre fjärdedelar av all försäljning av allmänlitteratur i Sverige. Observera att under slutet av 2017 vann en aktör som ingår i underlaget en större upphandling från en annan aktör som inte ingår i underlaget. Det är därför sannolikt att den totala försäljningsuppgången delvis förklaras av att aktörer som ingår som uppgiftslämnare tagit marknadsandelar från aktörer som inte gör det.

Mer information finns på http://www.forlaggare.se/bokforsaljningsstatistik.

Black Friday 19