Bokmarknaden 2007

Bokmarknaden 2007

Författare: 
Kristina Ahlinder, Kjell Bohlund, Lars-Erik Linder och P. Jonas Sjögren
Publicerad: 
1 september 2007

Rapporten beskriver och analyserar bokförsäljningen på den svenska marknaden och innehåller en sammanställning av läsevaneundersökningar och biblioteksstatistik. Avsikten är att ge en översiktlig bild av den svenska bokmarknaden idag och peka på utvecklingstendenser och möjligheter.

Air Jordan VIII Low

Ladda ned rapport: