Bokrean. Historia – nutid – framtid

Bokrean. Historia – nutid – framtid

Författare: 
Kristina Ahlinder, Jonas Modig, Henriette Zorn och Marianne Öjestål
Publicerad: 
1 februari 2007

Den årliga svenska bokrean har en unik ställning både som kulturellt evenemang och som kommersiell kraftsamling. Bokrean har en lång historia bakom sig, och man kan göra den reflexionen att dess styrka är resultatet av mycket kreativt tänkande inom förlag och bokhandel, drivet av en djup insikt om behovet av samarbete, men också förnyelse och dynamik.

Svenska Förläggareföreningen har tagit fram en rapport som ger en historisk översikt över reans utveckling – från tidigt 1900-tal till idag, några statistiska fakta, en beskrivning av hur rean fungerar, inställningen till den och avslutningsvis några tankar om bokreans framtid.

Junior