Den franska bokbranschen

Den franska bokbranschen

Författare: 
Helena Hegardt och Johan Rosell
Publicerad: 
1 mars 2011

Här presenteras den rapport som Helena Hegardt och Johan Rosell skrivit om den franska bokbranschen.

I maj 2009 ordnade de en studieresa till Frankrike för Förlagsklubbens räkning. Efter önskemål från deltagarna har författarna nu samlat intressant och viktig information i förhoppning om att den ska underlätta och inspirera till framtida samarbete och utbyte mellan Sverige och Frankrike.

nike

Ladda ned rapport: