Den svenska bokhandeln. En analys.

Den svenska bokhandeln. En analys.

Författare: 
Lars-Erik Linder, P Jonas Sjögren och Marianne Öjestål
Publicerad: 
1 maj 2006

Hårdnande konkurrens från bl a internetbokhandeln har lett till en negativ lönsamhetstrend för den svenska bokhandeln. Detta trots att bokförsäljningen fortsatt ligger på en hög nivå. Det visar denna rapport över bokhandelns utveckling mellan 2001 och 2004.

Efter rejäla vinstförbättringar under åren 2002 och 2003 – sannolikt till stor del beroende på bokmomssänkningen den 1 januari 2002 – visar den fysiska bokhandeln nu ett betydligt sämre resultat. Orsakerna tros vara flera. Personalkostnadernas andel av den totala intäkten har ökat, realt och till följd av att öppettiderna per dag och vecka har ökat under senare år. Externa kostnader vilka ofta är svåra att påverka, t ex hyror, el och städning, har också ökat och påverkar resultatet negativt.

Men den största påverkan har med all sannolikhet internetbokhandeln haft som tagit en rejäl bit av den fysiska bokhandelns marknad. Från en andel om 3-4 % är internetbokhandeln nu på god väg mot 15 %. Av flera skäl är boken en särskilt lämplig vara för handeln över internet. Stora databaser med ett internationellt artikelnummersystem (ISBN) gör att all världens böcker är lätta att söka och leta rätt på för kunden.

Rapporten är framtagen av Bokbranschens Finansieringsinstitut.

Air Force High