E-boken - lätt att göra, svår att sälja

E-boken - lätt att göra, svår att sälja

Författare: 
Sus Andersson
Publicerad: 
29 oktober 2009

Den svenska e-boken har hittills genererat mer utredningar, förhandlingar och diskussioner än försäljning. Inom allmänutgivningen har e-boksmarknaden hittills varit liten och i stort sett begränsad till bibliotekens utlåning. Detta kommer förhoppningsvis att ändras när vi får bra läsplattor och när åtgärderna mot den illegala fildelningen får effekt.

Svenska Förläggareföreningen arbetar för en stark upphovsrätt, inte minst därför att upphovsrätten är den grund förlagen och författarna måste ha för att våga satsa på ny digital teknik. Denna rapport vill visa på det intresset, dessutom innehåller rapporten en internationell översikt samt intervjuer och data från den svenska bokmarknaden. Författare är journalisten Sus Andersson.

Nike Paul George PG3