Epub - lätt att göra?

Epub - lätt att göra?

Författare: 
Esbjörn Hyltefors
Publicerad: 
21 juni 2010

För att e-boken ska kunna säljas och läsas måste den först produceras. Och om e-böckerna ska slå igenom på allvar krävs snabba och effektiva produktionsverktyg som inte tillför allt för mycket kostnader och krångel till befintliga processer. Så hur ser egentligen förutsättningarna ut för de förlag och författare som vill digitalisera sina verk? Vilka tekniker står till buds? Vilken väg är bäst att gå? Eller med andra ord: hur gör man en e-bok? Rapporten beskriver hur en e-bok kan tas fram, rent praktiskt. Vi har låtit Esbjörn Hyltefors göra en översiktlig genomgång av tillgängliga verktyg och tänkbara processer. Vårt mål är att ge en bra bild över vilka tekniker som står till buds och ett par förslag på lämpliga tillvägagångssätt.

Adidas Predator Tango

Ladda ned rapport: