Kulturmoms på böcker - en utvärdering av de tre första åren

Kulturmoms på böcker - en utvärdering av de tre första åren

Författare: 
Kristina Ahlinder, Dan Ahlmark, Dag Klackenberg, Jonas Modig, P Jonas Sjögren och Thomas Wyatt
Publicerad: 
1 november 2004

Det är snart tre år sedan momsen på böcker sänktes från 25 till 6 %. Att det blivit en framgång kan man nog säga är en allmän uppfattning. Visst finns det en del invändningar, mest att reformen inte åstadkommit nya läsargrupper, något som egentligen alla vet är alldeles för tidigt att bedöma.

För oss i bokbranschen är framgången naturligtvis särskilt glädjande eftersom vi kunnat visa att det framför allt är bokköparna som är vinnare, de kan numera köpa sina böcker betydligt billigare än förr. Men branschen har också stärkt ställningarna. Förlagen har kunnat bredda sin utgivning, fler förlag har startat och konsoliderats, bokhandlarna har blivit starkare och nya har kunnat öppnas. Fler författare har fått sina böcker utgivna.

Rapporten analyserar och utvärderar de tre första åren med en låg moms på böcker. Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningen.

Jordan AAA Shoes