Kurslitteratur - läsvanor och utvecklingsmöjligheter

Kurslitteratur - läsvanor och utvecklingsmöjligheter

Författare: 
Johan Rindevall
Publicerad: 
2 december 2009

Rapporten behandlar marknaden för kurslitteratur idag och i framtiden. Den beskriver vad som kan definieras som kurslitteratur, dagsläget vad gäller utgivning och försäljning och ger en bild av studenters ekonomi, betalningsvilja och hur de skaffar sig information. Rapporten undersöker också lärares och studenters inställning till kurslitteratur och hur de ser på den växande digitala utgivningen. 

Nike Air Force 1