"...och Augustpriset går till..."

"...och Augustpriset går till..."

Författare: 
P Jonas Sjögren och Kristina Ahlinder
Publicerad: 
20 oktober 2008

Den 12 april 1988 skrev Per I. Gedin ett brev till Svenska Förläggareföreningens styrelse . I det uppmanade han styrelsen och föreningen att överväga om inte ett initiativ till ett bokbranschens egen litteraturpris borde tas. Och varför inte kalla det Strindbergpriset?

Styrelsen nappade på idén och tillsatte raskt en arbetsgrupp i vilken Per ingick tillsammans med Lasse Bergström och Ebbe Carlsson. Sedan gick allt snabbt och redan den 1 december 1989 delades det första Augustpriset ut – till Cecilia Lindqvist för Tecknens rike. 1992 utvecklades priset till att omfatta tre olika kategorier: skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker.

Den 24 november i år kommer Augustpriset att delas ut för tjugonde gången. Och det har blivit just så populärt, prestigefyllt och omskrivet som vi önskade. Svenska Förläggareföreningens syfte med priset är och har allt sedan starten varit, att varje år sätta fokus på de allra bästa nya svenska böckerna. Det syftet tycker vi att vi uppnått. Totalt har närmare 2 000 böcker och över 400 olika författare varit anmälda – över 300 titlar och omkring 225 olika författare har varit nominerade. Ibland har priset gått till en förhandsfavorit, ibland har en debutant vunnit. Någon gång har en författare fått det för andra och i ett fall för tredje gången. Och massmedias intresse har från en blygsam nivå ökat för varje år som gått. Numera bevakas såväl presskonferensen, då de nominerade titlarna tillkännages, som Augustgalan då vinnarna avslöjas intensivt.

Den kritiske anser kanske att det över huvud taget inte går att tävla i litteratur, eller att Augustklasserna är för vida, att det borde finnas fler kategorier. Det är lätt att kritisera alla litterära priser, men vi menar att litteraturen behöver och förtjänar större uppmärksamhet.

Augustpriset har på ett verkningsfullt sätt bidragit till att öka intresset för den svenska bokutgivningen, till glädje för författare, förlag och för den läsande allmänheten.

I den här boken ges en historisk tillbakablick över Augustprisets historia och utveckling, vad en nominering och en Augustvinst kan betyda för förlaget och för författaren, när det gäller uppmärksamhet och försäljning. Här återfinns statistik över de nominerade titlarna och författarna, över vinnande titlar, juryledamöter och här finns uppgifter om Augustgalorna under åren.

Nike