Pocketböcker. Historia - nutid - framtid

Pocketböcker. Historia - nutid - framtid

Författare: 
P Jonas Sjögren
Publicerad: 
1 mars 2006

För såväl bokhandeln som förlagen finns alltid analyserna av vilka följder en framgångsrik pocketutgivning får för den dyrare originalutgivningen och hur försäljningen genom specialiserade kanaler antingen försvåras eller förstärks av pocketböckernas tillväxt. Detta snarast bekräftar hur viktigt det är att vi inom branschen känner ansvar för att hålla informationen om pocketboken levande. Vi behöver kunskapen för att även i fortsättningen hantera utvecklingen framgångsrikt och för att upplysa omvärlden om varför den svenska bokmarknaden har lyckats så mycket bättre än många andra länder.

adidas superstar damen glitzer silber