Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin

Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin

Författare: 
Svenska Förläggareföreningen och Netopia
Publicerad: 
27 maj 2011

I rapporten finns färska siffror kring utvecklingen för den svenska marknaden för digitala innehållstjänster, vilka förväntningar företagen har på svenska politiker och vilka de största hindren är för att skapa goda konkurrensförutsättningar för digitala innehållstjänster i Sverige.

Rapporten fokuserar särskilt på den digitala boken och diskuterar de utmaningar och möjligheter marknaden står inför. E-boken har en stor och växande marknadspotential men det finns en osäkerhet kring vilka förutsättningar som kommer att råda på den digitala marknaden.

Den svenska marknaden för digitala innehållstjänster omsätter cirka 3,1 miljarder kronor och sysselsätter drygt 11 000 personer. Jämfört med förra året har marknaden vuxit med cirka 9,9 procent, men sysselsättningen är ungefär densamma. Det finns en stark framtidstro hos svenska leverantörer av digitala innehållstjänster; marknaden uppskattas växa med 118 procent till utgången 2013.

Svenska Förläggareföreningen har tagit fram rapporten tillsammans med Netopia, ett webb- och idéforum för digitala samhällsfrågor.

Nike Air Max 2018