Veckorapporter

Veckorapporter

Här hittar du de veckovisa statistikrapporterna över bokförsäljningen. 

Varje vecka under våren 2020 publicerade vi, i samarbete med Svenska Bokhandlareföreningen, en rapport över den senaste veckans försäljningsstatistik. Försäljningen redovisas i både volym och värde i kanalerna internet/bokklubbar, fysisk bokhandel och dagligvaruhandel, och jämförs med siffrorna för motsvarande vecka år 2019. Underlaget baseras på samma inrapporterade siffror som den årliga bokförsäljningsstatistiken, med den skillnaden att de digitala abonnemangstjänsterna inte är med i veckorapporterna. 

De veckovisa rapporterna publicerades med anledning av Coronapandemin och de utmaningar den medför för bokbranschen. Den första vecka som kartlades var vecka 11 2020, den tidpunkt vi bedömmer att Coronapandemins effekter började slå igenom. 

Vecka 11-32

Vecka 23

Vecka 22

Vecka 21

Vecka 20

Vecka 19

Vecka 18

Vecka 17

Vecka 16

Vecka 15

Vecka 14

Vecka 13

Vecka 11-12 

 

Weekly statistics in English 

Week 23

Week 22

Week 21

Week 20

Week 19

Week 18

Week 17

Week 16

Week 15