Verbum Förlag

Verbum Förlag

Verbum Förlag är ett av Sveriges största fackboksförlag. Kärnan är teologisk, men vår utgivning speglar även livsfrågor och andlig vägledning. Vi vill att våra böcker ska engagera och inspirera!

Verbum Förlag AB
Box 22543
104 22 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsholmstorg 5 
Telefon 08-743 65 00
Fax 08-641 45 85
info@verbum.se
www.verbum.se