Weyler förlag

Weyler förlag

Weyler förlag – vi är små, uppför oss som om vi var större. Svenskt och utländskt, skönlitteratur och sakprosa.  Inga recept, inga svenska kriminalare – men några sydafrikaner. Böcker för vuxna.

Weyler förlag
Box 2262, 103 16 Stockholm
Besöksadress: Tyska Brinken 19, Gamla stan
Telefon 08-648 76 56
info@weylerforlag.se
www.weylerforlag.se